Thành lập đội ngũ Citizen Developer

NAUCode cung cấp dịch vụ Xây dựng năng lực LCNC (Low-Code/No-Code) dựa trên Chứng chỉ Citizen Developer của PMI, giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ nhân viên có khả năng tự phát triển các ứng dụng đơn giản và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn bao gôm

 • Đánh giá nhu cầu: NAUCode sẽ làm việc với doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu cụ thể và xác định những lợi ích tiềm năng mà LC/NC có thể mang lại.

 • Lập kế hoạch triển khai: NAUCode sẽ xây dựng một kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm các bước thực hiện, thời gian biểu và nguồn lực cần thiết.

 • Tuyển dụng và đào tạo: NAUCode sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo đội ngũ LCNC, giúp họ thành thạo các công cụ LC/NC và có thể tự tin phát triển các ứng dụng đơn giản.

 • Quản lý và hỗ trợ: NAUCode sẽ cung cấp các dịch vụ quản lý và hỗ trợ liên tục, giúp doanh nghiệp vận hành đội ngũ LCNC hiệu quả và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Lợi ích khi xây dựng đội ngũ CD

 • Tăng hiệu quả hoạt động: LC/NC giúp tự động hóa các quy trình thủ công, giải phóng nhân viên tập trung vào các công việc sáng tạo và có giá trị cao hơn.

 • Giảm chi phí: LC/NC giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí phát triển và bảo trì phần mềm.

 • Tăng tốc độ đổi mới: LC/NC cho phép doanh nghiệp nhanh chóng phát triển và triển khai các ứng dụng mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

 • Tăng cường sự tham gia của nhân viên: LC/NC trao quyền cho nhân viên tự phát triển các ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong công việc của họ.

Đối tượng phù hợp

 • Doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp để tự động hóa quy trình và tăng hiệu quả hoạt động.

 • Doanh nghiệp muốn giảm chi phí phát triển và bảo trì phần mềm.

 • Doanh nghiệp muốn tăng tốc độ đổi mới và đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh chóng.

 • Doanh nghiệp muốn tăng cường sự tham gia của nhân viên và trao quyền cho họ tự giải quyết vấn đề.

Quy trình triển khai

 1. Đánh giá nhu cầu: NAUCode sẽ làm việc với doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu cụ thể và xác định những lợi ích tiềm năng mà LC/NC có thể mang lại.

 2. Lập kế hoạch triển khai: NAUCode sẽ xây dựng một kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm các bước thực hiện, thời gian biểu và nguồn lực cần thiết.

 3. Tuyển dụng và đào tạo: NAUCode sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo đội ngũ LCNC, giúp họ thành thạo các công cụ LC/NC và có thể tự tin phát triển các ứng dụng đơn giản.

 4. Quản lý và hỗ trợ: NAUCode sẽ cung cấp các dịch vụ quản lý và hỗ trợ liên tục, giúp doanh nghiệp vận hành đội ngũ LCNC hiệu quả và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Các mức độ triển khai CD từ PMI

Chương trình Citizen Developer của PMI (Project Management Institute) đưa ra 4 mức độ triển khai CD (Citizen Development) để giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng và khả năng áp dụng CD trong tổ chức. Dưới đây là các ví dụ của các mức độ triển khai:

Mức độ 1: Khởi đầu

 • Doanh nghiệp: Một công ty sản xuất với 500 nhân viên.

 • Nhận thức về CD: Ban lãnh đạo bắt đầu quan tâm đến CD và nhận thức được tiềm năng của nó trong việc tự động hóa các quy trình thủ công.

 • Nhu cầu: Doanh nghiệp cần đánh giá tiềm năng của CD và xác định các trường hợp sử dụng phù hợp.

 • Giải pháp của NAUCode:

  • Nâng cao nhận thức về CD cho ban lãnh đạo và nhân viên thông qua các buổi hội thảo và đào tạo.

  • Đánh giá tiềm năng của CD cho doanh nghiệp bằng cách phân tích các quy trình thủ công hiện có.

  • Xác định các trường hợp sử dụng phù hợp với CD dựa trên nhu cầu kinh doanh và khả năng triển khai.

Mức độ 2: Nâng cao

 • Doanh nghiệp: Công ty sản xuất đã triển khai CD ở mức độ cơ bản, một số ứng dụng đơn giản đã được phát triển bởi các nhân viên.

 • Chiến lược CD: Doanh nghiệp có chiến lược CD sơ bộ nhưng chưa được cụ thể hóa.

 • Quy trình và hướng dẫn: Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình và hướng dẫn cho việc phát triển, thử nghiệm và triển khai ứng dụng CD.

 • Giải pháp của NAUCode:

  • Phát triển chiến lược CD chi tiết, bao gồm mục tiêu, phạm vi, ngân sách và lộ trình triển khai.

  • Xây dựng quy trình và hướng dẫn cho việc phát triển, thử nghiệm và triển khai ứng dụng CD.

  • Đào tạo nhân viên về các công cụ và kỹ thuật CD, bao gồm các nền tảng LC/NC phổ biến.

Mức độ 3: Chuyên nghiệp

 • Doanh nghiệp: Doanh nghiệp đã áp dụng CD cho nhiều dự án và bộ phận, đội ngũ CD chuyên nghiệp được thành lập.

 • Mục tiêu: Doanh nghiệp muốn mở rộng áp dụng CD cho toàn bộ doanh nghiệp, nâng cao quy trình CD và đo lường hiệu quả của chương trình CD.

 • Giải pháp của NAUCode:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng áp dụng CD cho nhiều dự án và bộ phận trong doanh nghiệp.

  • Nâng cao quy trình CD để đảm bảo chất lượng, bảo mật và khả năng mở rộng.

  • Đo lường hiệu quả của chương trình CD bằng cách sử dụng các chỉ số KPI phù hợp.

Mức độ 4: Tiên tiến

 • Doanh nghiệp: CD được tích hợp hoàn toàn vào văn hóa và quy trình làm việc của doanh nghiệp.

 • Mục tiêu: Doanh nghiệp muốn tự động hóa các quy trình CD, tích hợp CD với các hệ thống khác và chia sẻ kiến thức về CD với cộng đồng.

 • Giải pháp của NAUCode:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa các quy trình CD bằng cách sử dụng các công cụ và nền tảng phù hợp.

  • Tích hợp CD với các hệ thống khác của doanh nghiệp, như hệ thống quản lý dự án, hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp.

  • Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về CD với cộng đồng thông qua các bài viết, hội thảo và khóa học.

Mức độ triển khai CD phù hợp với mỗi doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô, văn hóa, ngành nghề kinh doanh và mức độ sẵn sàng về công nghệ. Doanh nghiệp nên đánh giá các yếu tố này để xác định mức độ triển khai phù hợp và xây dựng lộ trình phát triển chương trình CD hiệu quả.

Lưu ý:

 • Các mức độ triển khai CD được đề xuất trong chương trình Citizen Developer của PMI chỉ mang tính chất tham khảo. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh các mức độ này cho phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của mình.

 • Việc triển khai CD thành công đòi hỏi sự cam kết của ban lãnh đạo, sự tham gia của nhân viên và sự đầu tư vào công nghệ và đào tạo.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của NAUCode

 • Kinh nghiệm triển khai CD thành công: NAUCode có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc triển khai CD cho doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như sản xuất, bán lẻ, tài chính, v.v.

 • Khả năng đánh giá và tư vấn chính xác: NAUCode sử dụng mô hình PMI để đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp cho việc triển khai CD, từ đó đưa ra chiến lược và lộ trình phù hợp.

 • Hỗ trợ toàn diện: NAUCode hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai CD, từ việc xây dựng quy trình, đào tạo nhân viên đến quản lý và hỗ trợ vận hành đội ngũ LCNC.

 • Giải pháp phù hợp: NAUCode cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp.

NAUCode cam kết

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao, uy tín và chuyên nghiệp.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai CD thành công, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

 • Đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển đội ngũ LCNC

Mọi yêu cầu tư vấn xin gửi về: inquiry@cd.biz.vn

Last updated