7. Đàm phán chia sẻ tập người dùng

NAUCode hân hạnh cung cấp dịch vụ "Đàm phán chia sẻ tập người dùng" dành cho các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.

Mục đích cung cấp dịch vụ

 • Mở rộng thị trường: Tiếp cận khách hàng tiềm năng mới một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 • Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí marketing và quảng cáo.

 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Tăng cơ hội bán hàng và thu hút khách hàng mới.

 • Cải thiện hiệu quả chiến dịch marketing: Nhắm mục tiêu chính xác đến đối tượng khách hàng tiềm năng.

Quy trình thực hiện dịch vụ

1. Xác định nhu cầu

 • NAUCode sẽ tiến hành trao đổi với khách hàng để xác định rõ mục tiêu, đối tượng khách hàng tiềm năng và ngân sách cho chiến dịch chia sẻ cơ sở dữ liệu.

 • Dựa trên thông tin thu thập được, NAUCode sẽ tư vấn cho khách hàng về chiến lược chia sẻ cơ sở dữ liệu phù hợp nhất.

2. Tìm kiếm đối tác

 • NAUCode sẽ sử dụng mạng lưới quan hệ và kho dữ liệu doanh nghiệp để tìm kiếm các đối tác tiềm năng có cùng đối tượng khách hàng tiềm năng với khách hàng.

 • NAUCode sẽ đánh giá các đối tác tiềm năng dựa trên các tiêu chí như: quy mô doanh nghiệp, chất lượng cơ sở dữ liệu, độ tương thích về đối tượng khách hàng, v.v.

3. Liên hệ và đàm phán

 • NAUCode sẽ thay mặt khách hàng liên hệ với các đối tác tiềm năng để thảo luận về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu.

 • NAUCode sẽ trình bày cho đối tác tiềm năng về lợi ích của việc chia sẻ cơ sở dữ liệu và thương lượng các điều khoản hợp đồng chia sẻ dữ liệu.

4. Soạn thảo hợp đồng

 • NAUCode sẽ soạn thảo hợp đồng chia sẻ cơ sở dữ liệu đảm bảo lợi ích cho cả hai bên, bao gồm các điều khoản về:

  • Quyền sở hữu dữ liệu

  • Cách thức chia sẻ dữ liệu

  • Thời hạn hợp đồng

  • Bảo mật dữ liệu

  • Giải quyết tranh chấp

  • v.v.

 • Hợp đồng sẽ được trình bày cho khách hàng và đối tác tiềm năng xem xét và góp ý trước khi ký kết.

5. Thực hiện chia sẻ dữ liệu

 • Sau khi ký kết hợp đồng, NAUCode sẽ hỗ trợ khách hàng và đối tác tiềm năng trong việc thực hiện chia sẻ dữ liệu.

 • NAUCode sẽ đảm bảo dữ liệu được chia sẻ một cách an toàn và bảo mật.

6. Theo dõi hiệu quả

 • NAUCode sẽ theo dõi hiệu quả chiến dịch chia sẻ cơ sở dữ liệu và cung cấp cho khách hàng báo cáo chi tiết về:

  • Tỷ lệ mở email

  • Tỷ lệ nhấp chuột

  • Tỷ lệ chuyển đổi

  • Doanh thu tạo ra

  • v.v.

 • Dựa trên kết quả theo dõi, NAUCode sẽ đề xuất các phương án tối ưu hóa chiến dịch chia sẻ cơ sở dữ liệu để giúp khách hàng đạt được hiệu quả cao nhất.

Last updated