Trang quản lý dự án

NAUCode chỉ có một trang quản lý dự án cho khách hàng duy nhất tại địa chỉ: client.naucode.com

Tạo dự án

Hiện tại Khách hàng chưa thể tự tạo dự án. Nhân viên của NAUCode sẽ tạo dự án và cấp quyền truy cập cho bạn.

Thay đổi nội dung dự án

Theo dõi tiến độ dự án

Tiến độ chung được cập nhật ở phần đầu trang chi tiết dự án:

Tài liệu dự án

Ghi chú cuộc họp

Giấy tờ pháp lý

Hướng dẫn dành cho Quản trị viên

Danh sách việc cần làm

Thanh toán

Đào tạo quản trị viên

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Last updated