Đối tác Liên kết (Affiliate)

Chương trình giới thiệu khách hàng (Referral Program) dành cho những ai đã sử dụng dịch vụ của NAUCode nhằm giới thiệu tới bạn bè, đối tác tham gia sử dụng dịch vụ.

Các kênh liên quan

Cách thức tham gia

 1. Đăng ký trở thành đối tác Referral của NAUCode và nhận mã giới thiệu cá nhân:nauco.de/[tên-bạn]

 2. Khi khách hàng nhập mã số của bạn hoặc gửi yêu cầu qua email với mã số của bạn, họ sẽ nhận ưu đãi về giá và bạn sẽ nhận được hoa hồng.

Đăng ký trở thành đối tác

 1. Liên hệ với NAUCode để đăng ký.

 2. Sau khi tài khoản được tạo thành công, bạn sẽ nhận email xác nhận.

 3. Đăng nhập vào cổng đối tác ref.naucode.com bằng email bạn đã đăng ký.

Cổng đối tác giới thiệu khách hàng

Cổng đối tác của NAUCode cung cấp các thông tin theo thời gian thực cho đối tác về: số lượng người sử dụng mã giới thiệu, các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của NAUCode và áp dụng thành công mã giới thiệu, phần thưởng mà đối tác nhận được trong mỗi dự án.

Sử dụng trang giới thiệu cá nhân

 • Trang giới thiệu cá nhân của bạn sẽ có dạng https://nauco.de/nhan/. Tuy nhiên không phải tất cả các trang có URL dạng trên đều là trang giới thiệu cá nhân của đối tác giới thiệu khách hàng.

Phần thưởng

Đối với người giới thiệu

 • Miễn phí 1 tháng sử dụng dịch vụ cho mỗi người bạn giới thiệu thành công.

 • Giảm giá 10% cho tất cả các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.

Đối với người được giới thiệu

 • Giảm giá 10% cho lần sử dụng dịch vụ đầu tiên.

Điều khoản và điều kiện khác

 • Người được giới thiệu phải chưa từng sử dụng dịch vụ của NAUCode trước đây.

 • Người được giới thiệu phải sử dụng đường dẫn hoặc mã giới thiệu của bạn để đăng ký.

 • Người được giới thiệu phải thanh toán thành công cho dịch vụ.

 • NAUCode có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình này bất cứ lúc nào.

Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình Affiliate Program, vui lòng liên hệ với NAUCode qua email solutions@naucode.com hoặc số điện thoại 03838 99 048.

Last updated