Chương trình Giới thiệu (Referral)

Chào mừng bạn đến với Chương trình giới thiệu của NAUCode, nơi niềm đam mê dân chủ hóa công nghệ và mạng lưới xuất sắc của bạn có thể mở ra cánh cửa dẫn đến những lợi ích thú vị.

Tổng quan chương trình

Chương trình giới thiệu khách hàng (Referral Program) dành cho các cá nhân giới thiệu khách hàng mới tham gia sử dụng các dịch vụ đa dạng của NAUCode bao gồm:

 • NAUCode PRO (phát triển web/ứng dụng),

 • NAUCode AI (tùy chỉnh AI)

 • NAUCode Forge (mã hóa nhúng).

Chia sẻ mã giới thiệu của bạn để kiếm tiền hoa hồng khi hoàn thành dự án thành công.

Các kênh liên quan

Cách thức chương trình hoạt động

 1. Đăng ký trở thành đối tác Referral của NAUCode và nhận trang giới thiệu cá nhân:nauco.de/[tên-bạn] và mã số giới thiệu của bạn.

 2. Khi khách hàng nhập mã số của bạn hoặc gửi yêu cầu qua email với mã số của bạn, họ sẽ nhận ưu đãi về giá và bạn sẽ nhận được hoa hồng.

Các bước để trở thành đối tác

 1. Đăng ký: Gửi email tới solutions@naucode.com để yêu cầu đăng ký trở thành đối tác.

 2. Xác nhận quyền lợi: Bạn sẽ nhận được một email xác nhận, chúng tôi thông báo qua email đăng ký mã giới thiệu của bạn, thời hạn và giá trị ưu đãi của mã giới thiệu, cũng như phần trăm phí hoa hồng bạn sẽ nhận được cho mỗi dự án giới thiệu thành công.

 3. Tạo tài khoản: Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn chi tiết từng bước một để tạo trang giới thiệu và quyền truy cập vào ứng dụng cổng thông tin đối tác.

 4. Quảng bá: Sử dụng trang giới thiệu và mã giới thiệu của bạn để giới thiệu tới các khách hàng tiềm năng

 5. Nhận thưởng: Đăng nhập vào cổng đối tác ref.naucode.com bằng email bạn đã đăng ký, tại đây bạn có thể quản lý số lượng người sử dụng mã giới thiệu, các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của NAUCode và áp dụng thành công mã giới thiệu, phần thưởng mà đối tác nhận được trong mỗi dự án.

Trang giới thiệu cá nhân

Trang giới thiệu cá nhân của bạn sẽ có dạng https://nauco.de/[tên-bạn]. Tuy nhiên không phải tất cả các trang có URL dạng trên đều là trang giới thiệu cá nhân của đối tác giới thiệu khách hàng.

Cổng đối tác giới thiệu khách hàng

Đây là một ứng dụng được NAUCode xây dựng để đối tác có thể theo dõi thời gian thực cho đối tác về: số lượng người sử dụng mã giới thiệu, các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của NAUCode và áp dụng thành công mã giới thiệu, phần thưởng mà đối tác nhận được trong mỗi dự án.

Bạn có thể truy cập cổng đối tác tại ref.naucode.com bằng email bạn đã đăng ký và được NAUCode xác nhận

Đăng nhập

Theo dõi lượt dùng mã

Theo dõi doanh thu

Điều khoản và điều kiện khác

 1. Mã ưu đãi chỉ dành riêng cho những khách hàng mới của NAUCode, những người trước đây chưa tham gia bất kỳ giao dịch nào với các dịch vụ NAUCode PRO, NAUCode AI hoặc NAUCode Forge.

 2. Người được giới thiệu phải sử dụng đường dẫn hoặc mã giới thiệu của bạn để đăng ký.

 3. Xin lưu ý rằng nếu mã giảm giá không được sử dụng trong vòng ba (03) tháng kể từ khi gửi email tới NAUCode, ưu đãi sẽ bị hủy.

 4. Lợi ích của khách hàng lần đầu: Khách hàng mới đủ điều kiện sẽ được giảm giá cho dự án hoặc lần mua hàng đầu tiên của họ. Lợi ích này chỉ áp dụng cho giao dịch đầu tiên và không được áp dụng cho các dự án tiếp theo.

 5. Hạn chế lợi ích: Lợi ích khuyến mại không thể chuyển nhượng và không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc các khoản tín dụng khác.

 6. Hiệu lực của mã: Mã giới thiệu phải có hiệu lực và hợp lệ tại thời điểm sử dụng. Mã không hoạt động hoặc hết hạn sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp.

 7. Tuân thủ chính sách: Bằng cách tham gia NAUCode, khách hàng mới đồng ý tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty.

 8. Sửa đổi Điều khoản: NAUCode có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 9. Chấp nhận điều khoản: Việc sử dụng mã giới thiệu của khách hàng mới biểu thị sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

Câu hỏi thường gặp

Có giới hạn về số lượng người tôi có thể giới thiệu không?

Không có giới hạn! Nhiều lượt giới thiệu hơn dẫn đến thu nhập nhiều hơn, được tăng cường bởi hệ thống phần thưởng theo cấp độ của chúng tôi.

Giá trị giảm giá của mã giới thiệu của tôi được tính như thế nào?

Giá tị giảm giá của mã giới thiệu của bạn được sẽ được NAUCode chỉ định và xác nhận qua email khi bạn đăng ký tham gia chương trình giới thiệu.

Phí hoa hồng giới thiệu được tính như thế nào?

Phần trăm phí hoa hồng bạn nhận được sẽ được NAUCode chỉ định và xác nhận qua email khi bạn đăng ký tham gia chương trình giới thiệu. Trong trường hợp mã giới thiệu của bạn có số lượng người sử dụng thành công tốt, chúng tôi có thể cân nhắc gia tăng phần trăm phí hoa hồng của bạn và thông báo qua email.

Mã giới thiệu của tôi có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của mã giới thiệu và trang giới thiệu của bạn sẽ được NAUCode chỉ định và xác nhận qua email khi bạn đăng ký tham gia chương trình giới thiệu. NAUCode có toàn quyền quyết định có gia hạn mã giới thiệu và trang giới thiệu của bạn hay không.

Khi nào và làm thế nào tôi sẽ nhận được phí hoa hồng giới thiệu của mình?

Phí hoa hồng được trả sau khi dự án được giới thiệu hoàn thành và hoàn tất thanh toán, NAUCode sẽ chuyển phí hoa hồng vào tài khoản ngân hàng mà bạn chỉ định.

Làm thế nào tôi có thể theo dõi trạng thái giới thiệu của tôi?

Theo dõi các giới thiệu của bạn tại ref.naucode.com Cổng thông tin này cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về trạng thái giới thiệu, tiến độ dự án và hoa hồng. Bạn sẽ có quyền truy cập cổng thông tin sau khi hoàn tất đăng ký.

Sự khác biệt giữa 'dự án tiềm năng' và 'dự án' là gì?

"Dự án tiềm năng" là yêu cầu của khách hàng tiềm năng thông qua trang giới thiệu hay mã giới thiệu của bạn, dẫn đến việc gửi "Yêu cầu giảm giá" cho dịch vụ, sản phẩm của NAUCode. Nếu đàm phán thành công, "dự án tiềm năng" trở thành "dự án", được triển khai và thanh toán thành công, đảm bảo hoa hồng của bạn (được thanh toán sau khi thanh toán đầy đủ cho khách hàng). Một "dự án tiềm năng" kéo dài 3 tháng trong hệ thống của chúng tôi trừ khi nó chuyển đổi thành một dự án hoặc sẽ bị xóa.

Điều gì xảy ra nếu một dự án bị hủy bỏ?

Nếu một dự án bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Thật không may, trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ không nhận được phí hoa hồng.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình Referral Program, vui lòng liên hệ với NAUCode qua email solutions@naucode.com hoặc số điện thoại 03838 99 048.

Last updated